Hotline: 0938 845 998

Bảng giá phần mềm quản lý nhà hàng, bar, cafe

Giải pháp quản lý spa toàn diện, ổn định với dữ liệu offline, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả

TÍNH NĂNG

BASIC

STANDARD

PROFESSIONAL

ULTIMATE

3.900.000 đ 5.900.000 đ 9.900.000 đ Call
Phần mềm bán hàng cảm ứng cho thu ngân, quản lý tại nhà hàng, có app cho tablet hoặc phone để order.  phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Phần mềm quản trị dành riêng cho quản lý, chủ doanh nghiệp phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Cho phép theo dõi, quản lý bán hàng tại nhà hàng: theo khu, bàn có khách, bàn trống, phân công nhân viên trực khu phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Hỗ trợ chức năng thanh toán tiền mặt, VISA/Mas-ter, thẻ khách hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Cho phép bán hàng kết hợp với Coupon, Voucher giảm giá phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Phân quyền chặt chẽ giữa thu ngân, quản lý trong trả món, huỷ phiếu, giảm giá phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Quản lý danh mục hàng bán, setmenu, giá bán. Cho phép 1 hàng bán có nhiều mức giá phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Hỗ trợ cài đặt chương trình khuyến mãi theo ngày, giờ áp dụng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Quản lý khách hàng, thẻ VIP, chính sách khuyến mãi cho từng loại thẻ phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Quản lý in Order Bar, Bếp tự động phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Quản lý diễn giải, yêu cầu riêng cho món ăn, nước uống trước khi gửi order Bar, Bếp phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Quản lý đặt chỗ, thu cọc khách hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Cho phép khách nợ, quản lý khách nợ phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Quản lý gửi Rượu ( đối với quán Bar) phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Cho phép xây dựng chương trình tích luỹ điểm, nâng hạng thẻ VIP theo điểm tích luỹ phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Cho phép cài đặt công thức qui đổi đơn vị, thiết lập công thức định lượng cho hàng bán. phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Quản lý nhập, xuất, tồn kho hàng hoá, nguyên vật liệu. phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Quản lý nhân viên. Cho phép mở rộng dữ liệu chấm công, tính lương nhân viên phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Chức năng báo cáo doanh thu, lịch sử bán hàng, doanh thu khách hàng, báo cáo kho, báo cáo tổng hợp khách hàng, công nợ… phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Tính năng mở rộng
Website dành riêng cho quản lý:
Theo dõi doanh thu tổng hợp cho từng khu vực
Chi tiết phiếu bán
Chi tiết hàng bán
Cho phép thống kê theo thời gian bất kỳ
Giao diện được thiết kế tuỳ chỉnh giao diện phù hợp theo thiết bị truy cập: máy tính, IPhone, IPad

phần mềm nhà hàng

phần mềm nhà hàng

phần mềm nhà hàng

phần mềm nhà hàng
Chính sách hỗ trợ
Miễn phí cài đặt dữ liệu từ A-Z
Không giới hạn số lượng máy tính, user sử dụng
Được đào tạo, chuyển giao tài liệu, hướng dẫn sau khi dùng chính thức
Hỗ trợ suốt đời qua teamview
phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng phần mềm nhà hàng
Giải pháp lưu trữ (Offline + Cloud)
Dành cho dạng chuỗi với nhiều chi nhánh:
Đảm bảo sự ổn định tuyệt đối cho hoạt động bán hàng ngày cả khi mất kết nối internet
Dữ liệu tự đồng bộ giữa chi nhánh và server trên cloud giúp cho trung tâm có thể theo dõi bán hàng tổng thể của nhiều chi nhánh
Tự động xây dựng chính sách và chương trình Marketing chung và riêng giữa các chi nhánh

phần mềm nhà hàng

phần mềm nhà hàng

phần mềm nhà hàng

 

phần mềm nhà hàng
 

Bảng giá phần mềm quản lý nhà hàng, bar, cafe

Giải pháp quản lý spa toàn diện, ổn định với dữ liệu offline, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả

BASIC

3.900.000 đ

Phần mềm bán hàng cảm ứng cho thu ngân, quản lý tại nhà hàng

Phần mềm quản trị dành riêng cho quản lý, chủ doanh nghiệp

Cho phép theo dõi, quản lý bán hàng tại nhà hàng: theo khu, bàn có khách, bàn trống, phân công nhân viên trực khu

Hỗ trợ chức năng thanh toán tiền mặt, VISA/Mas-ter, thẻ khách hàng

Cho phép bán hàng kết hợp với Coupon, Voucher giảm giá

Phân quyền chặt chẽ giữa thu ngân, quản lý trong trả món, huỷ phiếu, giảm giá

Quản lý danh mục hàng bán, setmenu, giá bán. Cho phép 1 hàng bán có nhiều mức giá

Hỗ trợ cài đặt chương trình khuyến mãi theo ngày, giờ áp dụng

Quản lý khách hàng, thẻ VIP, chính sách khuyến mãi cho từng loại thẻ

Quản lý in Order Bar, Bếp tự động

Chức năng báo cáo doanh thu, lịch sử bán hàng, doanh thu khách hàng, báo cáo kho, báo cáo tổng hợp khách hàng, công nợ…

Tính năng mở rộng
Website dành riêng cho quản lý:
Theo dõi doanh thu tổng hợp cho từng khu vực
Chi tiết phiếu bán
Chi tiết hàng bán
Cho phép thống kê theo thời gian bất kỳ
Giao diện được thiết kế tuỳ chỉnh giao diện phù hợp theo thiết bị truy cập: máy tính, IPhone, IPad

Miễn phí

Chính sách hỗ trợ
Miễn phí cài đặt dữ liệu từ A-Z
Không giới hạn số lượng máy tính, user sử dụng
Được đào tạo, chuyển giao tài liệu, hướng dẫn sau khi dùng chính thức
Hỗ trợ suốt đời qua teamview

Giải pháp lưu trữ (Offline + Cloud)
Dành cho dạng chuỗi với nhiều chi nhánh:
Đảm bảo sự ổn định tuyệt đối cho hoạt động bán hàng ngày cả khi mất kết nối internet
Dữ liệu tự đồng bộ giữa chi nhánh và server trên cloud giúp cho trung tâm có thể theo dõi bán hàng tổng thể của nhiều chi nhánh
Tự động xây dựng chính sách và chương trình Marketing chung và riêng giữa các chi nhánh

STANDARD

5.900.000 đ

Phần mềm bán hàng cảm ứng cho thu ngân, quản lý tại nhà hàng

Phần mềm quản trị dành riêng cho quản lý, chủ doanh nghiệp

Cho phép theo dõi, quản lý bán hàng tại nhà hàng: theo khu, bàn có khách, bàn trống, phân công nhân viên trực khu

Hỗ trợ chức năng thanh toán tiền mặt, VISA/Mas-ter, thẻ khách hàng

Cho phép bán hàng kết hợp với Coupon, Voucher giảm giá

Phân quyền chặt chẽ giữa thu ngân, quản lý trong trả món, huỷ phiếu, giảm giá

Quản lý danh mục hàng bán, setmenu, giá bán. Cho phép 1 hàng bán có nhiều mức giá

Hỗ trợ cài đặt chương trình khuyến mãi theo ngày, giờ áp dụng

Quản lý khách hàng, thẻ VIP, chính sách khuyến mãi cho từng loại thẻ

Quản lý in Order Bar, Bếp tự động

Quản lý diễn giải, yêu cầu riêng cho món ăn, nước uống trước khi gửi order Bar, Bếp

Quản lý đặt chỗ, thu cọc khách hàng

Cho phép khách nợ, quản lý khách nợ

Quản lý giao hàng tận nơi

Quản lý gửi Rượu ( đối với quán Bar)

Cho phép cài đặt công thức qui đổi đơn vị, thiết lập công thức định lượng cho hàng bán.

Chức năng báo cáo doanh thu, lịch sử bán hàng, doanh thu khách hàng, báo cáo kho, báo cáo tổng hợp khách hàng, công nợ…

Tính năng mở rộng
Website dành riêng cho quản lý:
Theo dõi doanh thu tổng hợp cho từng khu vực
Chi tiết phiếu bán
Chi tiết hàng bán
Cho phép thống kê theo thời gian bất kỳ
Giao diện được thiết kế tuỳ chỉnh giao diện phù hợp theo thiết bị truy cập: máy tính, IPhone, IPad

Miễn phí

Chính sách hỗ trợ
Miễn phí cài đặt dữ liệu từ A-Z
Không giới hạn số lượng máy tính, user sử dụng
Được đào tạo, chuyển giao tài liệu, hướng dẫn sau khi dùng chính thức
Hỗ trợ suốt đời qua teamview

Giải pháp lưu trữ (Offline + Cloud)
Dành cho dạng chuỗi với nhiều chi nhánh:
Đảm bảo sự ổn định tuyệt đối cho hoạt động bán hàng ngày cả khi mất kết nối internet
Dữ liệu tự đồng bộ giữa chi nhánh và server trên cloud giúp cho trung tâm có thể theo dõi bán hàng tổng thể của nhiều chi nhánh
Tự động xây dựng chính sách và chương trình Marketing chung và riêng giữa các chi nhánh

PROFESSIONAL

9.900.000 đ

Phần mềm bán hàng cảm ứng cho thu ngân, quản lý tại nhà hàng

Phần mềm quản trị dành riêng cho quản lý, chủ doanh nghiệp

Cho phép theo dõi, quản lý bán hàng tại nhà hàng: theo khu, bàn có khách, bàn trống, phân công nhân viên trực khu

Hỗ trợ chức năng thanh toán tiền mặt, VISA/Mas-ter, thẻ khách hàng

Cho phép bán hàng kết hợp với Coupon, Voucher giảm giá

Phân quyền chặt chẽ giữa thu ngân, quản lý trong trả món, huỷ phiếu, giảm giá

Quản lý danh mục hàng bán, setmenu, giá bán. Cho phép 1 hàng bán có nhiều mức giá

Hỗ trợ cài đặt chương trình khuyến mãi theo ngày, giờ áp dụng

Quản lý khách hàng, thẻ VIP, chính sách khuyến mãi cho từng loại thẻ

Quản lý in Order Bar, Bếp tự động

Quản lý diễn giải, yêu cầu riêng cho món ăn, nước uống trước khi gửi order Bar, Bếp

Quản lý đặt chỗ, thu cọc khách hàng

Cho phép khách nợ, quản lý khách nợ

Quản lý giao hàng tận nơi

Quản lý gửi Rượu ( đối với quán Bar)

Cho phép cài đặt công thức qui đổi đơn vị, thiết lập công thức định lượng cho hàng bán.

Cho phép cài đặt công thức qui đổi đơn vị, thiết lập công thức định lượng cho hàng bán.

Quản lý nhập, xuất, tồn kho hàng hoá, nguyên vật liệu.

Quản lý nhân viên. Cho phép mở rộng dữ liệu chấm công, tính lương nhân viên

Chức năng báo cáo doanh thu, lịch sử bán hàng, doanh thu khách hàng, báo cáo kho, báo cáo tổng hợp khách hàng, công nợ…

Tính năng mở rộng
Website dành riêng cho quản lý:
Theo dõi doanh thu tổng hợp cho từng khu vực
Chi tiết phiếu bán
Chi tiết hàng bán
Cho phép thống kê theo thời gian bất kỳ
Giao diện được thiết kế tuỳ chỉnh giao diện phù hợp theo thiết bị truy cập: máy tính, IPhone, IPad

Miễn phí

Chính sách hỗ trợ
Miễn phí cài đặt dữ liệu từ A-Z
Không giới hạn số lượng máy tính, user sử dụng
Được đào tạo, chuyển giao tài liệu, hướng dẫn sau khi dùng chính thức
Hỗ trợ suốt đời qua teamview

Giải pháp lưu trữ (Offline + Cloud)
Dành cho dạng chuỗi với nhiều chi nhánh:
Đảm bảo sự ổn định tuyệt đối cho hoạt động bán hàng ngày cả khi mất kết nối internet
Dữ liệu tự đồng bộ giữa chi nhánh và server trên cloud giúp cho trung tâm có thể theo dõi bán hàng tổng thể của nhiều chi nhánh
Tự động xây dựng chính sách và chương trình Marketing chung và riêng giữa các chi nhánh

ULTIMATE

Call

Phần mềm bán hàng cảm ứng cho thu ngân, quản lý tại nhà hàng

Phần mềm quản trị dành riêng cho quản lý, chủ doanh nghiệp

Cho phép theo dõi, quản lý bán hàng tại nhà hàng: theo khu, bàn có khách, bàn trống, phân công nhân viên trực khu

Hỗ trợ chức năng thanh toán tiền mặt, VISA/Mas-ter, thẻ khách hàng

Cho phép bán hàng kết hợp với Coupon, Voucher giảm giá

Phân quyền chặt chẽ giữa thu ngân, quản lý trong trả món, huỷ phiếu, giảm giá

Quản lý danh mục hàng bán, setmenu, giá bán. Cho phép 1 hàng bán có nhiều mức giá

Hỗ trợ cài đặt chương trình khuyến mãi theo ngày, giờ áp dụng

Quản lý khách hàng, thẻ VIP, chính sách khuyến mãi cho từng loại thẻ

Quản lý in Order Bar, Bếp tự động

Quản lý diễn giải, yêu cầu riêng cho món ăn, nước uống trước khi gửi order Bar, Bếp

Quản lý đặt chỗ, thu cọc khách hàng

Cho phép khách nợ, quản lý khách nợ

Quản lý giao hàng tận nơi

Quản lý gửi Rượu ( đối với quán Bar)

Cho phép cài đặt công thức qui đổi đơn vị, thiết lập công thức định lượng cho hàng bán.

Cho phép cài đặt công thức qui đổi đơn vị, thiết lập công thức định lượng cho hàng bán.

Quản lý nhập, xuất, tồn kho hàng hoá, nguyên vật liệu.

Quản lý nhân viên. Cho phép mở rộng dữ liệu chấm công, tính lương nhân viên

Chức năng báo cáo doanh thu, lịch sử bán hàng, doanh thu khách hàng, báo cáo kho, báo cáo tổng hợp khách hàng, công nợ…

Tính năng mở rộng
Website dành riêng cho quản lý:
Theo dõi doanh thu tổng hợp cho từng khu vực
Chi tiết phiếu bán
Chi tiết hàng bán
Cho phép thống kê theo thời gian bất kỳ
Giao diện được thiết kế tuỳ chỉnh giao diện phù hợp theo thiết bị truy cập: máy tính, IPhone, IPad

Chính sách hỗ trợ
Miễn phí cài đặt dữ liệu từ A-Z
Không giới hạn số lượng máy tính, user sử dụng
Được đào tạo, chuyển giao tài liệu, hướng dẫn sau khi dùng chính thức
Hỗ trợ suốt đời qua teamview

Giải pháp lưu trữ (Offline + Cloud)
Dành cho dạng chuỗi với nhiều chi nhánh:
Đảm bảo sự ổn định tuyệt đối cho hoạt động bán hàng ngày cả khi mất kết nối internet
Dữ liệu tự đồng bộ giữa chi nhánh và server trên cloud giúp cho trung tâm có thể theo dõi bán hàng tổng thể của nhiều chi nhánh
Tự động xây dựng chính sách và chương trình Marketing chung và riêng giữa các chi nhánh

Gọi ngay Hotline: 0938 845 998

Để được tư vấn và tìm hiểu thêm các tính năng ưu việt cho từng ngành hàng,

hoặc đăng ký dùng thử miễn phí tại đây

Thông tin liên hệ

Hồ Chí Minh

01 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Hà Nội

165 Ngõ 205 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đà Nẵng

22 Kiệt 5 Lê Trọng Tấn, Thanh Khê, Đà Nẵng

Thông tin hỗ trợ

028 39310042

0938 845 998

[email protected]

Công ty TNHH Giải pháp Công Nghệ ZinTech

Copyright @ 2016 - ZinTech